Modele szkół

Ważne jest i Zarówno o indywidualność, Jak i o wspólnotę, Zarówno o Wolność, Jak i odpowiedzialność, naukę je zabawę,-forme wykładową je doświadczenie. Kategorie te-Podobnie, Jak przedstawione MODELE-tylko z pozoru są przeciwieństwami. Modèle, qui Laloux nazywa ewolucyjnym lub integralnym, Pozwoli w zależności OD potrzeb, świadomie korzystać z dobrodziejstw każdego z nich. Znając dobrze Oba rozwiązania, a Następnie je przekraczając, Jesteśmy w stanie stanizyć modèle bardziej złożony, charakteryzujący się myśleniem integrującym, systemowym, multiperspektywicznym. Laloux Pisze: “Model Ten z chęcią korzysta z wszelkich rodzajów poznania. Wgląd w istotę problemów Można uzyskać, stode ąc pełni analityczne, lecz Można Go znaleźć również w emocjach, Jeśli nauczymy się lepiej odczytywać ich znaczenie “. A à, Jak Pisze Błajet: “oznaczałoby j e d n o c z e s n e respektowanie i uczenie respektowania Praw biologicznych i Społecznych oraz stwarzanie warunków dla dowolnej, eksploracyjnej Aktywności ucznia”. Podczas III edycji konferencji odbyły się wykłady profesorów akademickich oraz praktyków szkolnych, prezentacje dyskusje, Jak również warsztaty oraz Targi. Na stronie FSE czytamy: aby stworzyć Dobre Warunki dla Wychowania chłopców je dziewcząt, je uszanować naturelles zróżnicowanie Rozwoju psychofizycznego OBU płci, Stowarzyszenie postanowiło zaproponować rodzicom Komendanci dziewcząt w jednostkach żeńskich, un chłopców w jednostkach męskich [10]. Prawdziwą rewolucją okazały się Dopiero koncepcje angielskiego scologa Alexandra Sutherlanda neilla i jego placówka Summerhill, na której Dziś wzoruje się Wiele Szkół zwanych demokratycznymi. Tegoroczne Spotkania w Ząbkach w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca odbyły się Pod hasłem “Budujemy koalicję na rzecz uczenia się”.

W Irlandii widać spadek popularności Edukacji zróżnicowanej. W 1975 r. 60% dzieci uczyło się w podstawówkach zróżnicowanych, w 2005 r. – 20%. Udział w lekcjach jest obowiązkowy tylko dla nauczycieli, ALE nie dla uczniów. Uczniowie nie są egzaminowani, nie dostają Ocen je nie Muszą ici się Tak długo, Jak długo nie odkryją w sobie takiej potrzeby. Ważne jest doświadczanie, odkrywanie siebie i otoczenia, działalność artystyczna i uwzględnianie własnej emocjonalności. W jakim kierunku powinna aankunnen nowoczesna Edukacja? Czy Musimy wybierać między modelem tradycyjnym un modelem demokratycznym? Audycja “popołudnie RDC” zapowiadająca konferencję. Sask Ząbkach, Jewiarz byli Bohdan Pawłowicz Dyrektor marketingu NIZZU oraz Tomasz Łukawski Dyrektor SP3 w. Jak Podaje raport [1], w całej Europie Istnieją Prywatne szkoły zróżnicowane. W większości przypadków są à szkoły wyznaniowe (Katolickie, protestanckie, muzułmańskie).

Jednym ze stowarzyszeń promujących edukację zróżnicowaną w Polsce jest Stowarzyszenie Sternik [21] [22] W rezultacie Liczba Szkół zróżnicowanych wzrosła z 4 w 1998 r.